Informace o instituci Církevní ZŠ a MŠ Krnov

Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie.
Zřizovatelem školy je Slezská církev evangelická augsburského vyznání z Českého Těšína.

 

MŠ a ZŠ Slezské diakonie působí na těchto dvou místech:
Sídliště pod Cvilínem 54-MŠ a ZŠ speciální
Hlubčická 11-ZŠ praktická

 

 

Posláním školy je na základě individuálních potřeb a možností poskytovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti tak, aby se co nejlépe mohli zapojit do běžného života.
Vize školy Stát se významným partnerem občanům a institucím na Krnovsku v oblasti poskytování speciálněpedagogických školských služeb. V budoucnosti v Krnově provozovat Praktickou školu (střední škola) pro možnost dalšího vzdělávání absolventů našich základních škol.

 

Mateřská škola je celodenní s kapacitou 10 dětí.
Do MŠ jsou přijímány především děti s mentálním, tělesným, nebo smyslovým postižením, děti s kombinací vad a s pervazivními vývojovými poruchami. Kromě dětí z Krnova tvoří výraznou část děti dojíždějící z okolních obcí. Snažíme se o poskytování komplexní péče včetně speciálně pedagogických a rehabilitačních programů.